ایران در جایگاه جوان ترین تیم های حاضر در جام جهانی

بلیچر ریپورت در گزارشی به میانگین سنی تیم های حاضر در جام جهانی روسیه پرداخته است ......

 بلیچر ریپورت در گزارشی به میانگین سنی تیم های حاضر در جام جهانی روسیه پرداخته است.
در حالی که تکلیف همه تیم های حاضر در جام جهانی مشخص شده است بلیچر ریپورت به همین بهانه میانگین سنی تیم های حاضر در جام جهانی را بررسی کرده است.
در این رده بندی تیم ملی ایران با میانگین سنی ۲۶٫۵ در جایگاه 7 این جدول قرار گرفته است تا ایران یکی از جوان ترین تیم های تاریخ خود را در ادوار مختلف جام جهانی را داشته باشد.
در این رده بندی و در جایگاه ۱ تیم ملی نیجریه با میانگین سنی ۲۴٫۹ جوان ترین تیم و ملی پاناما با میانگین سنی ۲۹٫۴ مسن ترین تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهند بود.

تگ ها


اخبار روز فوتبال