ایران در جمع کاندیدای زیباترین پیراهن تیم ملی فوتبال جهان

ایران در جمع کاندیدای زیباترین پیراهن تیم ملی فوتبال جهان قرار گرفت...

ایران در جمع کاندیدای زیباترین پیراهن تیم ملی فوتبال جهان قرار گرفت

پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در نظرسنجی سایت مارکا برای انتخاب زیباترین پیراهن تیم ملی فوتبال جهان دیده می‌شود.
به گزارش مدال، سایت مارکا در ادامه نظرسنجی‌های خود این بار از کاربران خواست تا به زیباترین پیراهن تیم‌های ملی فوتبال جهان رأی دهند.
۵۰ پیراهن کشورهای مختلف جهان در این نظرسنجی قرار داده شده است که پیراهن تیم ملی فوتبال ایران نیز در این فهرست دیده می‌شود.
کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت مارکا به پیراهن تیم ملی ایران رأی بدهند.