ایران ـ مراکش زیر باران !

دیدار ایران د مراکش زیر باران برگزار می شود. به گزارش سایت مدال، تیم ملی ایرا ......

دیدار ایران د مراکش زیر باران برگزار می شود. 
به گزارش سایت مدال، تیم ملی ایران جمعه هفته آینده طبق پیش بینی سایتهای هواشناسی در هوای بارانی به مصاف مراکش خواهد رفت!مراکش نوزده خرداد  بازی دوستانه ای با استونی برگزار خواهد کرد و ایران جمعه به مصاف لیتوانی می رود.

تگ ها


اخبار روز فوتبال