ایران، مرکز آکادمی فدراسیون جهانی پرورش اندام شد

با موافقت IFBB به زودی آکادمی بین المللی فدراسیون جهانی پرورش اندام در ایران افتتاح خواهد شد....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، بدین ترتیب ایران به عنوان یک قطب در دنیا در زمینه تربیت مربیان بین المللی بدنسازی و فیتنس انتخاب شده و این اتفاق یک گام مثبت در بخش دیپلماسی بین المللی به حساب می آید. در واقع نه تنها با افتتاح این آکادمی از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد شد بلکه ورود مربیان خارجی به ایران باعث ارزآوری به داخل کشور هم می شود.

بر همین اساس به زودی با حضور مسوولان بلندپایه ورزش کشور، آکادمی بین المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران افتتاح خواهد شد.

تگ ها


پرورش اندام بدن سازی