این خانم باید رئیس موقت فدراسیون فوتبال ایران می شد!

با وجود بازنشسته بودن بهاروند اما شاید او را برای ریاست موقت فدراسیون ترجیح دادند، مگر اینکه...

به گزارش مدال، خیلی ها این روزها دنبال آن می گردند که ببینند چه کسی قرار است رئیس فدراسیون فوتبال شود. قاعدتا طبق روال معمول این موضوع سیاسی شده و از وزارت ورزش تا هیات رئیسه و مجمع فوتبال درگیر گزینه های دولت و ملت می شوند و غوغایی بر پا می شود، آن هم در حالی که تیم ملی روی زمین مانده و مربی ندارد.  با این حال جنگ های کوچکتری هم رخ داده و برخی می خواهند اسلامیان را جانشین تاج کنند و برخی دیگر می خواهند شکوری را موقتا روی آن صندلی اتمی بگذارند اما واقعیت و اساسنامه چه می گوید؟

واقعیت این است که نایب رئیس فدراسیون فوتبال باید جانشین تاج شود. با این توضیح که کفاشیان که نایب رئیس بود بازنشست شد و استعفا کرد و کلا رفت. اگر اسلامیان سرپرست نایب رئیسی اول بود، او باید موقتا تا انتخاب رئیس و برگزاری مجمع آینده جانشین تاج می شد. 
بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون است که تصادفا چند روز قبل به فدراسیون برگشت! او بازنشسته است و اگر چه به عنوان رئیس موقت انتخاب و اعلام شده اما همه می دانند که او بازنشسته است و اجازه کار اجرایی ندارد و نمی تواند روی آن کرسی بنشیند در نتیجه باید به سمت نایب رئیس سوم  یعنی خانم لیلا صوفی زادهمی رفتیم. با این حال کسی از ایشان که همه موارد قانونی را دارا است یادی نکرده و بهاروند بازنشسته را روی کرسی موقت نشاندند که به نظر می رسد غیر قانونی است. 

بیشتر بخوانید:
مسئول امور حقوقی فدراسیون خبر داد؛ کفاشیان پشت میز ریاست

 

تگ ها


فدراسیون فوتبال استعفای مهدی تاج علی کفاشیان صوفی زاده فوتبال