!این خطای وحشتناک و محرومیتی که لحاظ نشد

مدال : احکام اون بازی که این اتفاق وحشتناک افتاد، صادر شده و برای بازیکن ملوان، محرومیتی از طرف رییس گیلانی کمیته انضباطی در نظر گرفته نشد! به هر حال شاید یه مقدار انتظاراتمون زیاده؛ تا بازیکن مصدوم، فلج نشه و فوتبالشو کنار نزاره که نباید چنین حکم ها ......

مدال : احکام اون بازی که این اتفاق وحشتناک افتاد، صادر شده و برای بازیکن ملوان، محرومیتی از طرف رییس گیلانی کمیته انضباطی در نظر گرفته نشد
به هر حال شاید یه مقدار انتظاراتمون زیاده؛ تا بازیکن مصدوم، فلج نشه و فوتبالشو کنار نزاره که نباید چنین حکم هایی داد خب.

تگ ها


اخبار روز فوتبال