این هفته در رقابت «مسی» و «رونالدو» چه گذشت؟

این هفته با اینکه مسی در زمین از رونالدو برتر بود، اما رونالدو در خارج از زمین همه نگاه ها رو به خودش معطوف کرد تا رقابت تاریخی این دو ستاره فوتبال جهان همچنان با هیجان دنبال بشود ......

این هفته با اینکه مسی در زمین از رونالدو برتر بود، اما رونالدو در خارج از زمین همه نگاه ها رو به خودش معطوف کرد تا رقابت تاریخی این دو ستاره فوتبال جهان همچنان با هیجان دنبال بشود.

تگ ها


لالیگا فوتبال