این همه ترس برای چیست آقای تاج؟

ورزش > مدیریت ورزش - مهدی تاج در چند روزه گذشته که بحث تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس رای اورده ، چند بار مصاحبه کرده و گفته این کار برای فوتبال ایران عواقب دارد ! فرهاد عشوندی: این همه ترس برای چیست آقای تاج؟ دقیقا مردم را از چه چیز می ترسانید؟ برای اولین بار بود که دیدیم یک مقام مسئول ورز ......

ورزش > مدیریت ورزش - مهدی تاج در چند روزه گذشته که بحث تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس رای اورده ، چند بار مصاحبه کرده و گفته این کار برای فوتبال ایران عواقب دارد !
فرهاد عشوندی: این همه ترس برای چیست آقای تاج؟ دقیقا مردم را از چه چیز می ترسانید؟ برای اولین بار بود که دیدیم یک مقام مسئول ورزش کشورمان این قدر راحت مصاحبه می کند و می گوید تشکیلاتش به نهادی بین المللی دروغ گفته است و حالا می ترسد دروغش رو شود!
اصلا چرا به دروغ گفته اید استقلال و پرسپولیس باشگاه های خصوصی هستند؟ شما که آدم متشرعی هستید ، چرا دروغ گفته اید و امروز نگران لو رفتن دروغتان هستید. واقعا از این می ترسید که تحقیق و تفحص مجلس دروغتان را رو کند؟
راستش حتی اگر این واهمه را هم دارید باز باید گفت واهمه تان بی دلیل است که اگر آنها قرار باشد این قدر مته به خشخاش بگذارند ، همین مصاحبه تان که در سایت رسمی وزارت ورزش کشور بازنشر شده را پیراهن عثمان می کنند ولی راستش را بخواهید مشکل اصلا ای اف سی و فیفا نیست که اقلا شما خیلی خوب می دانید این ایجاد ترس از لولوی فیفا اقلا در مسائل مالی محل بحث ندارد
فیفایی که اجازه می دهد نیروها و اعضای اصلی اش را پلیس دست بند زنان از درون جلسه کنگره سالانه اش به زندان ببرد و بعد از دو سال هنوز در بازداشت نگه دارد و سپس برای این تلاش برای پاکسازی و فسادزدای از نهاد های قضایی بین المللی تشکر می کند، آیا برای تحقیق در فوتبال باشگاهی یک کشور حکم به تعلیق می دهد؟ باز برای تان مثال بیاوریم؟ چطور است از همین اتفاقات اخیر در خود ای اف سی خاطر بگوییم که چطور با مسائل مالی تعارف ندارند واجازه تحقیقات قضایی را می دهند.
راستش را بخواهید آقای تاج ، ما هم می دانیم این چیزیست که از شما خواسته شده و شما فقط مامور طرح موضوع ترس از ای اف سی شدید تا تهدید جدی تر به نظر برسد اما احتمالا نمایندگانی که این بار رای به انجام تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس داده اند هم این مشاوره را گرفته اند که ترس از تحریم و تعلیق واقعی نیست که وگرنه در حضور محترمتان ، با گفته های تان قانع می شدند.
اما مهمتر این است که چرا باید شما یا دوستان محترم بالادستی تان در وزارت ورزش از حسابرسی و پژوهش درباره درآمدهای سمبل های مدیریت ورزشی کشور هراسان باشید. تیم هایی که بنا بر گفته خود مدیران ورزش کشور در کمتر از سه سال گذشته اقلا با کمک ای حدود 150 میلیارد تومانی مردمی اداره شده اند.
پول هایی که باید روشن شود کجا و چگونه هزینه شده اند و آیا خدایی ناکرده در مسیر هزینه کرد به کژی رفته اند؟
حالا اگر هدف این باشد ، چرا باید چنین هراسی داشته باشید؟بگذارید این اتفاق بیفتد. هرچند سابقه تاریخی نشان داده این تحقیق و تفحص های ورزشی ، پایانش هیچ است. آخرین شان مگر همین پرونده فساد در فوتبال نبود؟ سه سال وقت همه گرفته شد. کلی ساعت نفر انرژی . مامور شدن چند نفر به تحقیق و بعد گزارشی سیاسی تا این حد:«بند یکم:فوتبال ایران در دهه 80 توسط یک عضو جریانی سیاسی(محسن صفایی فراهانی) درحالی که پتانسیلش را نداشت به اشتباه حرفه ای شد
و بعد کلی استدلال و منطق برای اثبات فساد که بیشتر به درد طرح در بحث های خیابانی و شفاهی و نقل در تاکسی ها می خورد که اگر غیر از این بود ، امروز چند جلسه دادگاهی در این زمینه تشکیل شده بود.
با این سابقه راستش بهتر است،نترسید و نلرزید که اگر کار تحقیق و تفحص درست انجام شود،کمک به شفافیت فوتبال ایران می کند و اگر خوب انجام نشود هم سرنوشتی به مانند همه نمونه های قبلی پیدا می کند!

تگ ها


اخبار روز فوتبال