ایکاردی و بازگشت به تمرینات اینتر؛ تاریخ: به زودی!

مائورو ایکاردی به زودی به تمرینات اینتر بر می‌گردد....

مائورو ایکاردی ممکن است پس از حدود چهل روز، دوباره در تمرینات اینتر شرکت کند و به شایعات خاتمه دهد. اسپورت مدیاست مدعی شده مهاجم آرژانتینی در تمرینات فردای اینتر شرکت می کند.

به گزارش اسپورت مدیاست، حدود چهل روز پیش، بازوبند کاپیتانی اینتر از مائورو ایکاردی گرفته شد. در همان هنگام، مشخص شد که ایکاردی از ناحیه زانو مصدوم است و تا به امروز در تمرینات اینتر شرکت نکرده است. حالا پس از دو هفته از مذاکرات صلح میان ایکاردی و ماروتا، خبرنگار مدیاست مدعی شده که روند درمان زانوی مصدوم ایکاردی در مراحل پایانی است و فردا در دسترس لوچانو اسپالتی خواهد بود.

تگ ها


مائورو ایکاردی اینتر میلان سری آ فوتبال