باتیر احمدوف؛ وارث واسیل لوماشنکو

گلچین ضربات برتر بوکسور روس...

بسیاری از کارشناسان باتیر احمدوف را وارث لوماشنکوی بزرگ می‌دانند. در این ویدئو منتخب حرکات برتر احمدوف را می‌بینیم.