بارسا به دلیل برگزاری بازی بدون تماشاگر محروم نمیشود

بازي دو تيم بارسلونا و لاس پالماس در شرايطي بدون تماشاگر برگزار شدكه نيروهاي پليس اطمينان داشتند كه مي توانند امنيت ورزشگاه را تأمين كنند ......

بازي دو تيم بارسلونا و لاس پالماس در شرايطي بدون تماشاگر برگزار شدكه نيروهاي پليس اطمينان داشتند كه مي توانند امنيت ورزشگاه را تأمين كنند. آنها به مقامات لاليگا و فدراسيون فوتبال اسپانيا هم اين اطمينان را دادند. ولي با اين وجود، سران بارسا تصميم گرفتند تا بازي پشت درهاي بسته برگزار شود.

طبق قوانين نمي شود ديداري را لغو يا به تعليق انداخت، مگر آنكه دلايلي كاملاً محكم و قاطع وجود داشته باشد. و از آنجا كه نيروهاي پليس ترديدي در برقراري امنيت نداشتند، هيچ دليل محكم و محكمه پسندي براي لغو اين بازي وجود نداشت.

اما جالب اينجاست كه هيچ قانوني در قوانين فوتبال اسپانيا وجود ندارد كه جريمه اي براي بارسلونا به خاطر تصميم شان براي برگزاري بازي پشت درهاي بسته در نظر بگيرد. سران باشگاه مالك ورزشگاه شان هستند و تصميم با آنهاست كه آيا هواداران شان را به ورزشگاه راه بدهند يا نه. حالا مديران باشگاه تنها بايد به سهامداران بارسلونا پاسخگو باشند كه چرا چنين تصميمي گرفته اند و در عين حال بايد پاسخگوي مقامات لاس پالماس به خاطر ضرر و زيان هواداراني كه براي تماشاي اين بازي از جزاير قناري به بارسلونا سفر كرده بودند نيز باشند اما از سوي مسئولان برگزاري رقابت ها جريمه يا محروميتي براي بارسا در نظر گرفته نخواهد شد.

 

تگ ها


اخبار روز بارسلونا لالیگا فوتبال