بازار داغ عکس ها در مراسم سالگرد جهان پهلوان

امروز مراسم سالگر جاهن پهلوان تختی برگزار شد....

تصاویری از جهان پهلوان و محمدعلی فردین در مراسم سالگرد تختی.

به گزارش مدال، بازار تصاویر جهان پهلوان تختی و محمدعلی فردین در مراسم پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان داغ داغ بود.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس کشتی