بازداشت مدیر ورزشی در یکی از استان‌ها!

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یکی از استانها بازداشت شد. به گزارشمدال،معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جو ......

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یکی از استان‌ها بازداشت شد.

به گزارش مدال، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یکی از استان‌ها به دلیل اتهامات مالی و اداری از سوی نهاد‌های ذیربط بازداشت شد.
چندی پیش مدیرکل ورزش و جوانان این استان به دلیل تخلفات بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

تگ ها


المپیک