بازدید بازیکنان پدیده از چمن یکدست ورزشگاه بنیان دیزل/ ویدیو

بازیکنان پدیده با بازدید از چمن ورزشگاه بنیان دیزل، پیش از آغاز دیدار با ماشین سازی، از وضعیت چمن ابراز رضایت کردند....

تیم پدیده در این دیدار میهمان ماشین سازی تبریز است.