بازدید تاج از روند آماده سازی ورزشگاه آزادی برای فینال آسیا

مهدی تاج صبح امروز با حضور در ورزشگاه آزادی از برنامه های مرتبط جهت آماده سازی این ورزشگاه بازدید کرد ......

مهدی تاج صبح امروز با حضور در ورزشگاه آزادی از برنامه های مرتبط جهت آماده سازی این ورزشگاه بازدید کرد.

وی همچنین با رییس شرکت تجهیز و مدیران ورزشگاه آزادی هم درباره روند آماده سازی ورزشگاه گفت و گو کرد.

ورزشگاه آزادی برای دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما انتلرز ژاپن ایرادتی دارد که باید تا روز بازی این ایرادات مرتفع شود.

تگ ها


پرسپولیس AFC Champions League فوتبال