بازدید سالیانه بارسایی‌ها از کودکان بیمار

بارساییها هر سال طبق رسمی در جشن سال نو به بیمارستان کودکان سر زده و سعی میکنند به آنها روحیه بدهند ......

بارسایی‌ها هر سال طبق رسمی در جشن سال نو به بیمارستان کودکان سر زده و سعی می‌کنند به آن‌ها روحیه بدهند. گزارشی از بازدید امسال را ببینیم.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال