بازدید سرمربی جدید از امکانات تمرینی ذوبی ها

علیرضا منصوریاناز امکانات تمرینی باشگاه ذوبآهنبازدید کرد. به گزارشمدال، علیرضا منصوریان سرمربی جدید ......

علیرضا منصوریان از امکانات تمرینی باشگاه ذوب آهن بازدید کرد.

 

به گزارش مدال، علیرضا منصوریان سرمربی جدید تیم ذوب آهن که صبح امروز قرارداد خود را با این باشگاه به صورت رسمی منقعد کرد، بعد از امضای قرارداد از امکانات تمرینی و سالن بدنسازی این باشگاه دیدن کرد.

بعد از جدایی امید نمازی از ذوب آهن که شب گذشته اتفاق افتاد، صبح امروز علیرضا منصوریان بعد از مذاکره با سعید آذری بعنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد. 

تگ ها


ذوب آهن فوتبال