بازدید سلطانی فر از اردوی تیم ملی شمشیربازی

وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیربازی بازدید کردند....

کاپیتان مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی شمشیربازان اعزامی به المپیک و امیرحسین شاکر، فرزاد باهر و نیما زاهدی زیر نظر پیمان فخری در حال تمرین هستند.

تگ ها


شمشیربازی وزارت ورزش و جوانان مسعود سلطانی‌فر