بازسازی بهترین خاطرات انیمیشن «فوتبالیست‌ها» با لِگو

یادی از تکنیک های عجیب دوقلوها، شوت های سنگین کاکرو و باقی خاطرات کارتن فوتبالیست ها بکنیم که در این ویدئو با لِگو و به زیبایی بازسازی شده است ......

یادی از تکنیک های عجیب دوقلوها، شوت های سنگین کاکرو و باقی خاطرات کارتن فوتبالیست ها بکنیم که در این ویدئو با لِگو و به زیبایی بازسازی شده است ...

یادی از تکنیک های عجیب دوقلوها، شوت های سنگین کاکرو و باقی خاطرات کارتن فوتبالیست ها  بکنیم که در این ویدئو با لِگو و به زیبایی بازسازی شده است.