بازسازی تمام حرکات برتر نیمار در پاریسن ژرمن Fifa & Pes

کاربران خوشذوق پس و فیفا تمام حرکات دیدنی نیمار در پاریسن ژرمن را در دو بازی محبوب فوتبالی جهان بازسازی کردهاند که در این ویدیو میبینید ......

کاربران خوش‌ذوق پس و فیفا تمام حرکات دیدنی نیمار در پاریسن ژرمن را در دو بازی محبوب فوتبالی جهان بازسازی کرده‌اند که در این ویدیو می‌بینید.

تگ ها


گیم Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن فوتبال