بازسازی ضربه آزاد دیدنی پل گسکوین به آرسنال

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی گل دیدنی پول گسکوین به آرسنال از روی ضربه آزاد توسط جیمی بولارد بازیکن سابق فوتبال ......

در این ویدیو نگاهی داریم به بازسازی گل دیدنی پول گسکوین به آرسنال از روی ضربه آزاد توسط جیمی بولارد بازیکن سابق فوتبال.

تگ ها


فوتبال