بازگشایی طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان/ ویدیو

تماشاگران اصفهانی پس از مدت‌ها مجوز حضور در طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان را پیدا کردند....

پس از مدت‌ها مجوز حضور هواداران در طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان صادر شد. ویدیوی بازگشایی طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان را مشاهده می‌کنید.