بازگشت آلکسیس سانچز به تمرینات آرسنال

آلکسیس سانچز، ستاره ناراضی آرسنال به تمرینات این بازگشته و خود را برای دیدار سوپرجام انگلیس برابر چلسی آماده می کند ......

آلکسیس سانچز، ستاره ناراضی آرسنال به تمرینات این بازگشته و خود را برای دیدار سوپرجام انگلیس برابر چلسی آماده می کند.

تگ ها


الکسیس سانچز آرسنال لیگ برتر فوتبال