بازگشت احساسی آندره شوچنکو به میلان

ستاره اوکراینی سابق میلان به سن سیرو برگشت...

در بازی شب گذشته میلان آندره شوچنکو، قهرمان سابق این باشگاه در ورزشگاه حاضر شد و طی مراسمی هدایایی به یادگار دریافت کرد.