بازگشت احساسی «رونالدو» به «لیسبون» در لیگ قهرمانان

کریستیانو رونالدو در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا به ورزشگاه سال های دور و سابق خود بازی می گردد و باید در لیسبون به مصاف اسپورتینگ برود ......

کریستیانو رونالدو در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا به ورزشگاه سال های دور و سابق خود بازی می گردد و باید در لیسبون به مصاف اسپورتینگ برود.

تگ ها


المپیک