بازگشت استروتمن از مصدومیت

این بازیکن با استعداد هلندی در سال 2014 دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه زانو شد و ادامه فصل را از دست داد ......

این بازیکن با استعداد هلندی در سال 2014 دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه زانو شد و ادامه فصل را از دست داد. در سال 2015 پس از پشت سر گذراندن مصدومیت باز هم زانوی او دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست بازی کند. او در این فصل در ترکیب اصلی رم قرار دارد و تا به اینجا موفق به زدن 1 گل شده است.

تگ ها


سری آ فوتبال