بازگشت رویایی «اسپانیا» و تساوی بدون گل «ایتالیا» مقابل «ژرمن ها»

در مهمترین دیدار های دوستانه در فوتبال اروپا اسپانیا موفق شد در شش دقیقه پایانی بازی و در وقت های تلف شده دو گل خورده را جبران کند و با تساوی انگلیس را ترک کند ......

در مهمترین دیدار های دوستانه در فوتبال اروپا اسپانیا موفق شد در شش دقیقه پایانی بازی و در وقت های تلف شده دو گل خورده را جبران کند و با تساوی انگلیس را ترک کند. تیم های ایتالیا و آلمان هم به تساوی بدون گل رسیدند.

تگ ها


فوتبال