بازگشت «مارکو روس»، یک سال پس از ابتلا به سرطان!

با اینکه فرانکفورت این هفته در بوندسلیگا دو یک به فرایبورگ باخت اما هواداران این تیم از یک اتفاق خیلی خوشحال بودند ......

با اینکه فرانکفورت این هفته در بوندسلیگا دو یک به فرایبورگ باخت اما هواداران این تیم از یک اتفاق خیلی خوشحال بودند. بازگشت مارکو روس به میادین... آن هم یک سال پس از ابتدا به سرطان! 

تگ ها


Bundesliga فوتبال