بازگشت محمدی به پست مدیرعاملی ذوب آهن

مدیرعامل ذوب آهن که مدتی قبل به دلیل آنچه کسالت و بیماری عنوان شده بود در این پست فعالیت نمی کرد به کارش در این باشگاه بازگشته است....

به گزارش" ورزش سه" در مردادماه امسال و در روزهایی که جوادمحمدی مدیرعامل ذوب آهن همراه تیم دیده نمی شد خبر رسید که او دچار بیماری شده است و از همین رو نمی تواند فعالیتش را ادامه بدهد. البته هیات مدیره ذوب آهن بعد از انتصاب احمدجمشیدی سخنگوی باشگاه به عنوان سرپرست مدیرعاملی اعلام کردند که این جابه جایی تا زمان حل و رفع بیماری محمدی انجام شده است.


با این وجود ذوب آهن فصل نقل و انتقالات را نیز با سرپرست مدیرعاملی شروع کرد و حتی تغییراتی  نیز روی نیمکت تیم به وجود آمد. اما ذوب در روزهای اخیر با حاشیه هایی هم مواجه بوده است. بعد از عقد قرارداد با حسین ابراهیمی بازیکن سابق نفت مسجدسلیمان ، رحمان رضایی که این فصل هدایت ذوب آهن را به عهده گرفته به این موضوع اعتراض کرده و اعلام کرد که دو عضو هیات مدیره با نظر خودشان اقدام به جذب این بازیکن کرده اند. موضوعی که واکنش این بازیکن را هم به همراه داشت.


حالا باید دید با توجه به اینکه جوادمحمدی بار دیگر به عنوان مدیرعامل ذوب آهن فعالیتش را در باشگاه از سرگرفته است  آیا تغییری در روند نقل و انتقالاتی باشگاه ایجاد خواهد شد؟

تگ ها


ذوب آهن اصفهان جواد محمدی