بازگشت مسی؛ آرامش در کاتالونیا

نشانههای نگرانکنندهای قبل از این بازی دیده شده بود. لیونل مسی از اواسط بهمن که مصدوم شد، تنه ......

نشانههای نگرانکنندهای قبل از این بازی دیده شده بود. لیونل مسی از اواسط بهمن که مصدوم شد، تنه ...

نشانه‌های نگران‌کننده‌ای قبل از این بازی دیده شده بود. لیونل مسی از اواسط بهمن که مصدوم شد، تنها یک گل در ۲۹۷دقیقه زده بود؛ یک ضربه پنالتی برابر رئال وایادولید. اما داستان دیدار برابر سویا متفاوت بود؛ لئو مسی آمادگی و رسیدن به فرم مطلوبش را با ثبت یک هت‌تریک دیگر اثبات کرد تا در بهترین زمان ممکن خیال بارسلونا و والورده را از امید به خلق یک معجزه دیگر در سانتیاگوبرنابئو راحت کند.