بازگشت مقتدرانه مارکو رویس به ترکیب دورتموند

مارکو رویس که مدتی با مصدومیت دست و پنجه نرم میکرد با گلی دیدنی به میادین بازگشت تا نشان بدهد که همان ریوس همیشگی است و باید مراقب او بود ......

مارکو رویس که مدتی با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد با گلی دیدنی به میادین بازگشت تا نشان بدهد که همان ریوس همیشگی است و باید مراقب او بود.

تگ ها


مارکو رویس بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال