بازگشت نصری بعد از 18ماه با وستهم

سمیر نصری بعد از 18ماه محرومیت با وستهم استارت میزند. به گزارش خبرنگار مدال به نقل از اسکای ا ......

سمیر نصری بعد از 18ماه محرومیت با وستهم استارت می‌زند. به گزارش خبرنگار مدال به نقل از اسکای اسپورتس، سمیر نصری که 18ماه به علت دوپینگ از میادین دور بود، برای پیوستن به وستهم به زودی در تست‌های پزشکی این باشگاه شرکت می‌کند.

تگ ها


سمیر نصری وستهام فوتبال