بازگشت پرسپولیسی‌ها به تهران/ اختصاصی از هواپیما

تیم پرسپولیس در حال برگشت از جم به تهران است....

تیم پرسپولیس در حال برگشت از جم به تهران است.

گزارش تصویری مدال را مشاهده کنید از هواپیمای پرسپولیس که در آن تعدادی از پیشکسوتان و همراهان این تیم هم حضور داشتند.

بازگشت پرسپولیسی‌ها به تهران/ اختصاصی از هواپیما
بازگشت پرسپولیسی‌ها به تهران/ اختصاصی از هواپیما
بازگشت پرسپولیسی‌ها به تهران/ اختصاصی از هواپیما
بازگشت پرسپولیسی‌ها به تهران/ اختصاصی از هواپیما