بازگشت پنج بازیکن پدیده به تمرینات این تیم!

تمرینات تیم فوتبالپدیده مشهدامروز در دانشگاه فردوسی مشهد پیگیری شد و بر این اساس 5 بازیکنی که از این تیم کنار گذاشته بودند، به تمرینات پدیده برگشتند ......

تمرینات تیم فوتبال پدیده مشهد امروز در دانشگاه فردوسی مشهد پیگیری شد و بر این اساس 5 بازیکنی که از این تیم کنار گذاشته بودند، به تمرینات پدیده برگشتند.
بر این اساس محمد قاضی، خلعتبری، اسماعیل نظر، خانزاده و بابک حاتمی در تمرینات پدیده حضور یافتند.
حمیدرضا کریمویی مدیرعامل پدیده هم در این تمرین حضور داشت و نظاره گر تمرینات بازیکنان این تیم بود.

تگ ها


اخبار روز شهر خودرو لیگ برتر خلیج فارس فوتبال