بازیکنانی که امسال لیگ جزیره را ترک کردند

فرصت نقل و انتقالات فوتبال اروپا پایان یافت و تیم های لیست بازیکنان خود را بستند ......

فرصت نقل و انتقالات فوتبال اروپا پایان یافت و تیم های لیست بازیکنان خود را بستند. در این ویدئو نگاهی به بازیکنانی داریم که در نقل و انتقالات تابستانی لیگ جزیره را ترک کردند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال