بازیکنانی که در چهار لیگ معتبر اروپایی گلزنی کردند

لیگ های فوتبال آلمان، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا مربع قدرت فوتبال باشگاهی در جهان را تشکیل می دهند ......

لیگ های فوتبال آلمان، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا مربع قدرت فوتبال باشگاهی در جهان را تشکیل می دهند. بازیکنانی هم این شانس را داشتند که در هر چهار لیگ بازی کنند و گل بزنند. آمار این بازیکنان را با هم ببینیم.

تگ ها


فوتبال