بازیکنان استقلال در زمین شماره دو آزادی تمرین کردند

آبی پوشان تهران تمرینات آماده سازی خود را برا مقابله با سایپا در زمین شماره 2 آزادی آغاز کردند...

آبی پوشان تهران تمرینات آماده سازی خود را برا مقابله با سایپا در زمین شماره 2 آزادی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مدال، تیم فوتبال استقلال تهران تمرینات آماده سازی خود را برای بازی بعدی که مقابل سایپا به میدا خواهند رفت، پیگیری می کنند .
بازیکنان استقلال در زمین شماره دو تمرین کردند.
صیاد منش و قائدی در تمرین امروز حضور داشتند. بازیکنان پس از گرم کردن، فوتبال در زمین کوچک را آغاز کردند. وریا غفوری و محمد دانشگر غایبان تمرین امروز هستند. 
شفر دقایقی با بازیکنان صحبت کرد، خط دفاع استقلال جدا گانه تمرین کرد. 

با پایان تمرین امروز بازیکنان راهی هتل شدند تا اردوی خود را برای بازی با سایپا برپا کنند.