بازیکنان پاری سن ژرمن پس از 50 سال

این ویدئو تغییر چهره بازیکنان تیم پاری سن ژرمن را پس از 50 سال نشان می دهد ......

این ویدئو تغییر چهره بازیکنان تیم پاری سن ژرمن را پس از 50 سال نشان می دهد.از جمله : نیمار ، کاوانی ، امباپه ، دی ماریا و ....

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال