بازیکن اسکاتلندی با ماشین‌سازی قرارداد بست

‌ قرارداد بازیکن اسکاتلندی ماشین‌سازی در هیأت فوتبال آذربایجان شرقی ثبت شد....

‌ قرارداد بازیکن اسکاتلندی ماشین‌سازی در هیأت فوتبال آذربایجان شرقی ثبت شد.

به گزارش مدال،جای کویتونگو بازیکن اسکاتلندی که چندی پیش با ماشین سازی به توافق رسید ،امروز با حضور در هیأت فوتبال استان قرارداد خود را با ماشین سازان به ثبت رساند.