بازیکن بارسلونا در ژاپن؛ ائتلاف اسپانیایی در ویسل کوبه

روزنامه اسپورت که نزدیک به باشگاه بارسلوناست، در گزارشی خبر داد سرخیزامپر بازیکن این تیم در آستانه انتقال به ویسل کوبه ژاپن قرار دارد تا به ستارههای اسپانیایی تیم اینیستا و داوید ویا ملحق شود ......

روزنامه اسپورت که نزدیک به باشگاه بارسلوناست، در گزارشی خبر داد سرخیزامپر بازیکن این تیم در آستانه انتقال به ویسل کوبه ژاپن قرار دارد تا به ستارههای اسپانیایی تیم  اینیستا و داوید ویا  ملحق شود ...

روزنامه اسپورت که نزدیک به باشگاه بارسلوناست، در گزارشی خبر داد «سرخی زامپر» بازیکن این تیم در آستانه انتقال به ویسل کوبه ژاپن قرار دارد تا به ستاره‌های اسپانیایی تیم – اینیستا و داوید ویا – ملحق شود. طبق آنچه نشریه اسپانیایی خبر داد، این هافبک دفاعی حتی برای امضای قراردادی 4 ساله به توافق رسیده است. چهارمین بازیکن ویسل کوبه هم کسی نیست جز لوکاس پودولسکی.