بازیکن سابق پرسپولیس بخشیده شد

احسان علوان زاده با عفو و گذشت مسئولین باشگاه به جمع شاگردان مهاجری اضافه شد....

احسان علوان زاده با عفو و گذشت مسئولین باشگاه به جمع شاگردان مهاجری اضافه شد.

به گزارش مدال، احسان علوان زاده با اظهار ندامت و پشیمانی از رفتار غیر حرفه ای خود در تمرینات، با عفو و گذشت مسئولین باشگاه به اردوی تیم ماشین سازی ملحق شد.
احسان علوان زاده که چندی پیش به دلیل رفتار غیر حرفه ای خود از تیم کنار گذاشته شده بود با اظهار ندامت و پشیمانی از رفتار خود و پس از عذرخواهی از هواداران ماشین سازی و قول جبران موارد گذشته باگذشت مسئولین باشگاه مواجه شده و به تمرینات تیم بازگشت.