بازیکن ساحل عاجی سپیدرود در جایگاه خبرنگاران

کامیسوکو بازیکن ساحل عاجی جدید سپید رودی ها در ورزشگاه حاضر است....

کامیسوکو بازیکن ساحل عاجی جدید سپید رودی ها در ورزشگاه حاضر است.

به گزارش مدال،کامیسوکو بازیکن ساحل عاجی جدید سپید رود در جایگاه خبرنگاران حضور دارد.

گفته میشود قرارداد این بازیکن با قرمزپوشان رشتی بسته شده و آنها در صدد دریافت کارت بازی این بازیکن هستند.