بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس دویدن را آغاز کرد

محسن ربیعخواه که چند ماه قبل رباط صلیبی خود را جراحی کرده بود از روز گذشته دویدن را آغاز کرد ......

محسن ربیعخواه که چند ماه قبل رباط صلیبی خود را جراحی کرده بود از روز گذشته دویدن را آغاز کرد ...

محسن ربیع‌خواه که چند ماه قبل رباط صلیبی خود را جراحی کرده بود از روز گذشته دویدن را آغاز کرد.
این بازیکن با مارکو مربی بدنساز پرسپولیس تمرینات نرم دوی را آغاز کرد و به نظر می‌رسد طی روز‌های آینده دویدن این بازیکن با سرعت بیشتری انجام شود.
طبق نظر پزشکان ربیع‌خواه می‌تواند از اواخر شهریور ماه کار با توپ را آغاز کند