بازی روز؛ نیشیکوری – کوکیناکیس

تاناسیس کوکیناکس تنیسور اهل استرالیا در بازگشت به اولین تورنومنت تنیس با شکست روبرو شد ......

تاناسیس کوکیناکس تنیسور اهل استرالیا در بازگشت به اولین تورنومنت تنیس با شکست روبرو شد. کوکیناکیس آخرین بار در آخرین رقابت معتبر خود در سال 2015 و در گرند اسلم US Open شرکت کرده بود و پس از مصدومیت و عمل جراحی به پس از دو سال به میادین بازگشت. همانطور که پیش بینی میشد ستاره ژاپنی در این دیدار پیروز شد اما از سبک بازی کردن کوکیناکیس متوجه شدیم که او به زودی به اوج باز خواهد گشت.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس