بازی های تیم های ملی ایران و ازبکستان از نگاه آمار

امروز راس ساعت16:30به وقت ایران،در یک دیدار حساس ازبکستان میزبان تیم ملی فوتبال ایران است ......

امروز راس ساعت16:30به وقت ایران،در یک دیدار حساس ازبکستان میزبان تیم ملی فوتبال ایران است.

در پوستر بالا به بررسی سابقه مصاف های دو تیم ایران و ازبکستان پرداخته ایم.

تگ ها


فوتبال