بازی‌های زیرکانه و خلاقانه «نیمار جونیور»

گوشههایی از بازی زیرکانه و خلاقانه نیمار جونیور در پیراهن تیمهای برزیل و پاریسنژرمن را در این ویدیو مرور میکنیم ......

گوشه‌هایی از بازی زیرکانه و خلاقانه نیمار جونیور در پیراهن تیم‌های برزیل و پاری‌سن‌ژرمن را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


ویدئو Neymar da Silva Santos Júnior فوتبال