بازی‌کلاسیک؛ تساوی‌چلسی‌ و سیتی ‌در شب ‌گلزنی لمپارد/ ویدیو

بازیکلاسیک؛ تساویچلسیو سیتیدر شبگلزنی لمپارد ......

بازی‌کلاسیک؛ تساوی‌چلسی‌و سیتی‌در شب‌گلزنی لمپارد

 

تگ ها


خاطره انگیز لیگ برتر جزیره ویدیو ویدئو فوتبال جهان چلسی منچستر سیتی فوتبال