باشگاه استقلال به مشکل تازه برخورد کرد

باشگاه استقلالبا دردسر تازه ای مواجه شده که روند پرداخت بدهی ها ودریافت مجوزحرفه ایبرای حضوردر فصل آیندهلیگ قهرمانانآسیا را با مشکل روبرو کرده است ......

باشگاه استقلال با دردسر تازه ای مواجه شده که روند پرداخت بدهی ها و دریافت مجوز حرفه ای برای حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را با مشکل روبرو کرده است.

در حال حاضر کنفدراسیون فوتبال آسیا، علی فتح الله زاده به را به عنوان مدیرعامل استقلال به رسمیت می شناسد. بهرام افشارزاده و سپس سید رضا افتخاری باید نام اعضای جدید هیأت مدیره را به ثبت می رساندند که تعلل در انجام این کار باعث شده امضای افتخاری هیچ اعتباری نزد AFC نداشته باشد.

 

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال