باشگاه تراكتورسازى: هیچ ابهامی نداریم

بعد ازاستقلالوپرسپولیس،باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص تکمیل پرونده حرفه ای این باشگاه بیانیه ای صادر کرد ......

بعد از استقلال و پرسپولیس، باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص تکمیل پرونده حرفه ای این باشگاه بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش مدال به نقل از  بانک ورزش، در این بیانیه آمده است: پيرو انتشار برخى اخبار و اظهارات نادرست پيرامون روند تكميل پرونده حرفه اى سازى باشگاهها و با توجه به ضرورت شفاف سازى در اين خصوص باشگاه تراكتورسازى تبريز نسبت به ارائه گزارش تفصيلى در خصوص طى اين مراحل بر اساس مهلت تعيين شده به شرح ذيل اقدام مى نمايد؛

يكم؛ كليه مراحل تكميل و آماده سازى مستندات مورد نياز در پرونده حرفه اى سازى طبق دستورالعمل و با هماهنگى كامل مسئولين محترم فدراسيون فوتبال پيش رفت و در نهايت آخرين بخش شامل بر تكميل و ارائه مستندات مالى به شكل كاملا شفاف و قانونى صورت پذيرفت.

حواشى ايجاد شده پيرامون تكميل پرونده مالى و نحوه تسويه و تفاهم با طلبكاران در خصوص باشگاه تراكتورسازى تبريز به هيچ وجه صحيح نبوده و هيچ گونه ابهامى در اين بخش وجود ندارد.

دوم؛ باشگاه تراكتورسازى تبريز طبق قانون ابتدا نسبت به پرداخت كليه بدهى هاى قطعى اعلام شده از سوى فدراسيون جهانى فوتبال فيفا اقدام نموده و در مرحله نخست وضعيت پرونده هاى مالى خود در صحنه بين المللى را به شكل كامل معين و شفاف نموده است.

دومين گام بر اساس دستور العمل مسئولين محترم فدراسيون فوتبال تعيين تكليف بدهى هاى داخلى باشگاه بر مبناى احكام كميته انضباطى فدراسيون فوتبال بود كه بر اساس قانون در مهلت انجام شده صورت پذيرفت.

ابتدا با كليه نفرات معرفى شده بر اساس حكم كميته انضباطى توافق صورت پذيرفت و در ادامه مبالغ مورد نظر اشخاص پرداخت گرديد.

جهت تسويه حساب با كليه طلبكاران خارجى و داخلى كه داراى حكم قطعى بودند بيش از ١١ ميليارد تومان پرداخت شده كه مستندات و اسناد مالى مربوطه موجود مى باشد.

سوم؛ باشگاه فرهنگى ورزشى تراكتورسازى مراتب قدردانى و تشكر خود را نسبت به كليه كسانى كه در اين روزها ياور و همراه اين مجموعه بودند اعلام مى دارد خصوصا مسئولين محترم وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال جمهورى اسلامى ايران با اين وجود لازم است بر اين نكته تاكيد شود كه تعامل صورت گرفته از سوى وزارت محترم ورزش و دولت محترم شامل بر وعده تامين اعتبارات لازم جهت پرداخت بدهى ها بوده و در اين خصوص رايزنى هاى ارزشمندى صورت پذيرفته است. با اين وجود باشگاه تراكتورسازى جهت پرداخت بدهى هاى خود به شدت مقروض گرديده و در انتظار دريافت كمك هاى نقدى است.

مساعدت هاى صورت گرفته از جانب مسئولين محترم فدراسيون فوتبال نيز در دايره ضوابط و قوانين فوتبال حرفه اى و در راستاى رهنمايى و هدايت صحيح عوامل باشگاه در روند تكميل پرونده حرفه اى صورت گرفته و هرگز شامل بر اقدامى فراتر از اختيارات قانونى اين فدراسيون نبوده است.

چهارم؛ بر اساس موارد فوق از اعضاى خانواده بزرگ فوتبال كشور درخواست مى كنيم از گمانه زنى هاى بى مورد و اظهارنظرهاى شتاب زده و نادرست كه در اين موقعيت حساس اعتبار فوتبال ايران را خدشه دار مى سازد پرهيز نمايند.

تكميل فرآيند حرفه اى سازى و تسويه حساب با طلبكاران باشگاه در اين مهلت كوتاه حاصل زحمات شبانه روزى عوامل مرتبط از جانب باشگاه و فدراسيون محترم بوده در حالى كه برخى اظهارات و اخبار نادرست زحمات صادقانه و خالصانه اين عزيزان را زير سوال مى برد.

تگ ها


اخبار روز Tractor فوتبال