باشگاه رم خطاب به بازیکنان: با دریک عکس نگیرید!/ عکس‌نوشت

توئیتر باشگاه رم به شوخی به بازیکنانش دستور داده تا با رپر معروف آمریکایی که عکس گرفتن با او بدیمنی می‌آورد عکس نگیرند....

توئیتر باشگاه رم به شوخی به بازیکنانش دستور داده تا با رپر معروف آمریکایی که عکس گرفتن با او بدیمنی می‌آورد عکس نگیرند.

توئیتر باشگاه رم به بازیکنان تیمش به شوخی دستور داد تا با دریک، رپر آمریکایی عکس نگیرند. هفته گذشته در جریان یک سری شوخی‌ متوالی در فضای مجازی مشخص شد هر تیمی که بازیکنش با دریک عکس گرفته، شکست سختی محتمل شده‌ است!